Lørenskog kino stenger & refusjon ordninger

Lørenskog kino informerer

Kjære publikum og gjester!

Vi på Lørenskog kino følger helsemyndighetenes anbefalinger knyttet til gjennomføring av arrangementer og i den sammenheng er det nå vedtatt at Lørenskog kino stenger fra og med 12. mars.

Det er ennå ikke bestemt for hvor lenge.

Alle kjøpte billetter vil bli refundert. Vi er usikker på hvor lang tid det vil ta å få refundert, men vi lover å gjøre så godt og så fort vi kan. De av dere som har kjøpt billetter over nettet, får dem automatisk refundert, mens dere som har kjøpt dem manuelt i kiosken eller i Veiviseren, må sende dem til oss. Oppgi navn, adresse og konto nr, så vil vi refundere dem.

Vi henviser for øvrig til kommunens informasjonsside om koronaviruset:https://www.lorenskog.kommune.no/koronavirus